2

პიკნიკი თეთრი ღვინის ბოთლით, სინთეზური ტურფი

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

ხელოვნური ბალახის პროექტი სათამაშო მოედანი ლიმაში, პერუს პარკში